Rangitāne Waiata

Home/Rangitāne Waiata
Rangitāne Waiata2020-02-11T16:32:50+13:00

Waiata

RANGITĀNE TANGATA RAU2020-02-04T15:56:28+13:00
(Adapted for Pūkaha 8/2/2020)

Rangitāne tangata rau

Rangitāne-nui-a-rangi

Tini whetū ki te rangi

Ko Rangitāne ki te whenua

Ko Rangitāne ki te whenua

 

Ka haere i te ara

He tini mano e

Ka haere ki te riri

He mano ki te ara haere ai

He mano ki te ara haere ai

 

Te Tapere nui o Whātonga

Tamaki Wairarapa e

Anei ngā uri

Ko Rangitāne te tupuna e

Ko Rangitāne te tupuna e

 

Te Tapere nui o Whātonga

Tamaki Wairarapa e Hi!

 

Uiui ki te Manu2020-01-27T15:35:49+13:00
Uiui ki te Manu

Tēnā i ruia!

Uiui ki te manu!

Ko wai rā kua haramai nei

ki Te Tapere Nui o Whātonga e.

Uiui ki te manu!

Ko wai rā kua haramai nei ki te reo pōhiri,

ki te reo karanga o Rangitāne nui tonu e.

Uiui ki te manu!

Ko wai rā kua haramai nei.

Kurahaupō e!                   Taunaha, rukuhia!

Kurahaupō e!                   Kumekumea!

He toro manu taikō, he toro manuhiri e!

Haramai ki uta, tau mai rā kia tata,

ki runga i te papa taumata o Whātonga e!

Haere mai!                      Haere mai!

Haere mai!                      Haere mai!

Ko Rangitāne e ngunguru nei, au, au, aue hā hī!

Oriori mō Whakaewa-i-te-rangi2020-01-21T20:27:46+13:00
A lullaby belonging to Rangitāne, Tamaki nui a Rua

Uiui noa au e hine ko wai tōu ingoa

I kawea ai koe e ō mātua ki te wai tū ai

Māku e tapa atu i te ingoa o tā tupuna, Whakaewa-i-te-rangi e hine

Noho mai e hine i roto i te whare Taiwhētuki

I te whare nō tūārangi ka patua e Tāne

Hei topetope i āna toko, i a Toko-huri-nuku, i a Toko-huri-rangi

I a Rākau-tuke i a Rākau-koki, ngā toko, e hine i tokona ai te rangi i runga nei

Rere te maramara o Te Āwhiorangi

Ko te toki tēnā i topetopea ai ngā ngaru

Kii te Tangata nā wai rā e?

Māu e kii atu nā te Kāhui Pou

Nā Pou-titi Na Pou-tahae Na Pou-korero

Nā Kahu-taringa i tiki ki roto o Wharekura e hine e

 

Tikina atu ki te wao ngahere o Pukupuku

I reira Rīwaru te waka kaitangata

Pū ai ngā were tuhi-ki-te-rangi

Ka noho a Wahiaroa i a Tangō-rau-tāwhiri

Ka puta ki waho ko te hākui o Rata, ka patua i reira te Kāhui Matuku

A Matuku-hūngae, a Matuku-e-hue, a Matuku-tangotango

A Kiore-nui, a Kiore-roa, a Kiore-kotokoto

I tangihia ai i te Wairere, e hine

Ki au e hine koe wahine tū-te-ihonga a Whaitiri-mātakataka

Nāna i whakanoa te rangi i runga nei

Ka heke ki raro rā ki a Kai-tangata

Kauaka e hine e noho i te nohoanga i o tāina

Kei kiia mai koe ki te whakarau, māu e ki atu koe whakarau hoki a Niwha

Kauaka ia i whakamomori ai Rongomai

Ka paea ki uta rā ki Tahuna tapu e hine e

Haka – UPOKO KI RUNGA!2020-01-21T20:26:43+13:00
Nā Jeremy Tātere MacLeod

Rangitāne! Upoko ki runga!

Rangitāne! Upoko ki runga!

Kia mau ki tō mana tuku iho!

Puritia kia ita, ita mau tonu ē! I ā haha!

Me tahu te ahi kia whitawhita ai ngā ngārehu,

Kia kongange, kia pūkauri! I ā haha!

Tēnei a Rangitāne tini mano, e haere nei! Ana!

Tini mano e haere nei, ana! Ana! Ana, hī!

He Oriori mō Tūteremoana2020-01-21T20:15:22+13:00
Nā Tūhotoariki

Nau mai E Tama! kia mihi atu au,

I hara mai rā koe i te kunenga mai

O te tangata i roto i te ahuru mōwai,

Ka taka te pae o Huaki-pōuri, ko te whare

Hangahanga tēnā a Tāne-nui-a-rangi

I te one i Kurawaka i tātaia ai

Te Puhi-ariki, te Hiringa-matua

Te Hiringa-tipua te Hiringa-tawhito-rangi,

Ka karapinepine te pūtoto

Ki roto te whare wahi-awa

Ka whakawhetū tama i a ia

Ka riro mai a Rua-i-te-pukenga, a Rua—

I-te-horahora, ka hōkai tama i a ia

Koia hōkai Rauru-nui, hōkai Rauru-whiwhia,

hōkai Rauru-a-maru-aitū.

Ka māro Tama

I te ara namunamu ki taiao,

Ka kōkiri tama i a ia ki te ao turoa,

E Tama e i!

 

Hara mai E Tama! W=Whakaputa i a koe

Ki runga te tūranga matua

Mārama te ata i Ururangi

Mārama te ata i Taketake nui o Rangi,

Ka whakawhenua ngā Hiringa i konei E Tama!

Hara mai e mau tō ringa ki te kete tua-uri

Ki te kete tua-tea ki te kete aronui i pikitia e Tāne-nui-a-rangi

I te ara tauwhāiti i te Pūmotomoto o Tikitiki-o-rangi

I karangatia e Tāne-nui-a-rangi ki a Huru-te-arangi

I noho i a Tonganui-kāea, nāna ko Parawera-nui

Ka noho i a Tāwhiri-mātea ka tukua mai

Tana whānau Titi-para-uri, Titi-mātangi-nui

Titi-mata-kaka, ka tangi mai te hau mapu

Ka tangi mai te roro-hau, ka eketia ngā rangi

Ngahuru mā rua i konei.

E Tama e, i!